Vanders - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Carmela Strandberg
info@vanders.fi
+358405891178
 1. Rekisterinpitäjä
  Uinti Vantaa ry / Vanders
  Y-tunnus: 2635158-9
  Jönsaksenkuja 3 G 01600 Vantaa
  040-589 1178
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Carmela Strandberg
  info@vanders.fi
  040-589 1178
 3. Rekisterin nimi
  Uinti Vantaa ry:n jäsen ja asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen rekisterin käyttötarkoitus
  Tietojen käsittely perustuu jäsenten ja kursseille ilmoittautuneiden henkilöiden osalta oikeutettuun etuun eli jäsenyyteen tai asiakassuhteeseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
  • järjestelmään ilmoittautuneiden henkilöiden tietojen ylläpito
  • palvelujen tuottaminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja laskutus
  • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
  • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta sekä maksujen hallinta
  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi
  Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa rekisteröitymisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat
  Kursseille ilmoittautuneet:
  • Nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Syntymäaika ja uimataitoa koskevaa tietoa
  • Ilmoittautujan muut antamat lisätiedot
  • Alaikäisen tai vammaisen aikuisen rekisteröidyn osalta yllämainittujen lisäksi:
  o Huoltajan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  o Rekisteri saattaa sisältää tiedon rekisteröidyn pituudesta tai terveydentilaa koskevia tietoja
  Yhdistyksen henkilöjäsenistä:
  • Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Syntymäaika
  • Alaikäisen jäsenen osalta:
  o huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  o huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja osallistumiset tapahtumiin ja kilpailuihin
  • Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
  • Harrastamiseen liittyvät tiedot kuten valmennusryhmä, osallistumistiedot harjoituksiin, kilpailuihin, tapahtumiin ja leireille sekä näitä koskevat laskutustiedot. Lisäksi rekisterissä saattaa olla henkilön valokuva, tietoja tilatuista tuotteista, henkilön käymistä seuratoimintaan liittyvistä koulutuksista ja henkilön itsensä tai tämän huoltajan osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan tai tietoja perheenjäsenistä.
  • Suostumus valokuvien käyttämiseen seuran omissa julkaisuissa tai tietojen luovuttamiseen suoramarkkinointitarkoituksissa seuran yhteistyökumppaneille
  • Rekisteri saattaa sisältää tiedon rekisteröidyn terveydentilaa tai allergioita koskevia tietoja.
  Yhdistyksen toimihenkilöistä:
  • nimi, yhteystiedot, valokuva, tiedot osallistumisesta yhdistyksen tapahtumiin ja koulutuksiin, laskutustiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä. Palvelun käyttäjä on velvollinen ylläpitämään itse tietojensa ajantasaisuutta.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja käsitellään vain Suomessa. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua.
 3. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
  Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
  myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
  myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.
 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään ja henkilötietojensa käsittelyä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen poistoa tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
  Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Päivitetty - 3.3.2021 12:58